Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Các chức danh trên tàu

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Not required
  • Negotiable
  • Marine
  • 25/10/2024

Job Description

- Công Ty CP Hàng hải Thăng Long hiện  đang có nhu cầu tuyển dụng các chức danh cho tàu PVT ESTELLA và đội tàu Công ty.

- Nhận hồ sơ, phỏng vấn tại TP.HCM

- Liên hệ: Thông tin liên hệ cập nhật trên trang web Công Ty CP Hàng hải Thăng Long.

- Hotline: Mr Chiến SĐT: 0967.983.686/ 0903.377.782

Job Requirement

- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần cầu tiến và đoàn kết tập thể.

- Mức lương thưởng xứng đáng với vị trí trên tàu.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.