Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Tất cả các chức danh trên tàu có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp phù hợp

  • Ho Chi Minh
  • Entry Level
  • Permanent
  • Not required
  • Negotiable
  • Marine
  • 31/12/2023

Job Description

- Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON liên tục tuyển dụng làm việc trên tàu tại Việt Nam hoặc Nước ngoài. Nộp hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Văn hóa doanh nghiệp: "Lấy con người làm trung tâm" Công ty luôn là người bạn  đồng hành cùng người lao động.
- Môi trường làm việc: Cơ hội làm việc trên các tàu biển hiện đại.

- Cơ hội thăng tiến: Thời gian trung bình đạt được bậc lương cao nhất: 10-12 năm (Thực tế chỉ cần trao dồi chuyên môn nghiệp vụ/ngoại ngữ 30-60 phút hàng ngày thì thuyền viên sẽ nhanh chóng thăng tiến và đạt được bậc lương cao nhất).
- Thu nhập: Lương bình quân của Sỹ quan Thuyền viên = 42 triệu/tháng; Trong đó bậc lương thấp nhất là 18 triệu/tháng và bậc lương cao nhất là 150-240 triệu/tháng.

Job Requirement

- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Có sức khỏe tốt, có tinh thần đoàn kết trong tập thể.

- Ứng viên gửi thông tin ứng tuyển qua địa chỉ mail: ctsvhh2@gmail.com

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.